Online butikker og e-handel opplever massiv vekst

E-handel er en bransje i massiv vekst, og det finnes en god grunn til dette. Kvinner har begynt å bruke datamaskiner på aktivt vis. Vel kvinneandelen av databruk har økt massivt, og en god del menn som tidligere ikke ville tatt i en data, er også kommet til, som nye potensielle kunder.

Grunnen til dette er enkel. Brukervennlige Smartphones og nettbrett har gjort det mye enklere, og mer tilgjengelig, å bruke en moderne teknologi som allerede har vært med oss en stund. Men vi er borte fra den tiden, da kun teknisk interesserte nerder benyttet seg av datateknologi og internett.

Hva skiller de nye telefonene fra de gamle datamaskinene

Smartphones og nettbrett revolusjonerte måten som vi omgås hverandre på, eller rettere sagt, måten som veldig mange av oss omgår hverandre på, og hvordan vi interagerer med hverandre. Dertil hører også at langt større deler av samvirke og samkvem er blitt flyttet online.

Skiftet i brukende publikum har også gitt andre svar, når alle telefonene plutselig ble brukt til å gå online. Mange forum for enkel bruk av telefonen vokste opp samtidig med at telefonene gikk online. Om vi skal nevne noen, kan vi for eksempel snakke om sosiale nettsteder som Facebook, egne telefon apps fra Skype, eller Instagram, som alle utgjør ett rekkverk av trygge og brukervennlige plattformer for hverdagsbrukeren.

Ukomplisert enkelt og trygt var oppskriften som skulle til for å skape en massiv mengde med online-konsumenter

Den som fra den ene siden kan ses som en forenkling og en økning i brukervennlighet, er fra den andre siden samtidig en fordumming av helheten av systemet. I alle fall ses det på dette viset, av brukere av internett som har vært datakyndige i lang tid før både smartphones og nettbrett ble vanlige.

Mange av disse brukerne vil si at Internett sitt fulle potensial ikke kommer frem med en slik bruk og at informasjonsnettet burde ha høyere brukerstandarder, utenom at det er en kilde til underholdning, og et sted hvor vi går for å shoppe. De hadde heller ønsker å se at folk ble mer kyndige, og tilpasset seg til nettets potensialer, i stedet for å måtte ledes ved hånden gjennom ett drømmelandskap av kulisser som er blitt bygget opp for å begrense friheten og valgmulighetene som Nettet faktisk byr på.

Men forventningen var urealistisk. Ikke alle har tid eller kapasitet til å spesialisere seg på bruken av Internett, og de reformene som har funnet sted, gjennom hensynet til brukernes behov, over almen høy funksjonalitet, begynner nå å gi en stor avkastning i effektiviseringen av vår økonomi.

Men Nettet byr på store muligheter, for utvikling, og for å bli mer enn en markedsplass alene. Det er mange ting som gjør det mulig å se at e-handel også vil bidra til at flere og flere varer og tjenester vil bli omsatt over nettet. Det handler seg både om kulturgoder og underholdning, så vel som undervisning, i tillegg til en mer nøyaktig styring av vareflyten, og direkte salg til kunder.